Wynik naboru na stanowisko asystenta

Wynik postępowania z przeprowadzonego naboru na stanowisko asystenta

Wynik postępowania z przeprowadzonego naboru na stanowisko asystenta - w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku, Oddział w Łomży, ul. Akademicka 20, 18 - 400 Łomża – ogłoszenie z dnia 07.09.2017 r.:

 

W wyniku naboru ogłoszonego dnia 07.09.2017 r.  wyłoniona został kandydatka na stanowisko asystenta w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku,  Oddział w Łomży ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża

 

Karolina Gosiewska zamieszkała w Łomży

Uzasadnienie wyboru:

Biorąc pod uwagę dokumenty aplikacyjne oraz odbytą rozmowę kwalifikacyjną stwierdzono, że kandydatka spełnia wymagania do pełnienia funkcji asystenta. Posiada odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jasiewicz Joanna- Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-10-27

Wprowadzający: Paweł Babul

Data modyfikacji: 2017-10-30

Opublikował: Paweł Babul

Data publikacji: 2017-10-30